Camilla M. Grantham

About Camilla M. Grantham

+47 9707 1297

Daglig leder

Camilla M. Grantham er daglig leder i Sørlandsporten Næringshage, hun tiltrådte rollen i 2019. Hun har en cand. mag. fra Universitetet i Oslo. Hennes faglige bakgrunn er innenfor public relations (Informasjon og samfunnskontakt), organisasjonskultur og sosiologi.